Diensten - Administratiekantoor

Financiële administratie Weert

Voor u als ondernemer is de administratie van fundamenteel belang. En niet alleen omdat het wettelijk verplicht is om een financiële administratie bij te houden. De administratie geeft namelijk voortdurend inzicht in de financiële situatie van een bedrijf waardoor u alert kan reageren op veranderingen.

Tot uw administratie behoren alle gegevens die u vastlegt over uw onderneming, op papier of digitaal. Het is in feite een complete weergave van uw bedrijfsproces: relaties, debiteuren, crediteuren, goederen, personeel, projecten en financiën.
Het is een misvatting dat u klaar bent met de aanschaf van een standaard softwarepakket. Het softwarepakket moet worden aangepast aan uw bedrijfsvoering, zodat essentiële informatie altijd direct beschikbaar is. Zo kunt u uw financiële administratie gebruiken als bedrijfsthermometer.

Een financiële administratie die goed is ingericht, levert u een schat aan informatie op over uw onderneming.

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een administratie bij te houden. Uw administratie vormt immers de basis voor uw belastingaangiften. De Belastingdienst moet alle gegevens die van belang zijn voor de belastingheffing (vennootschaps-, omzet-, loon- en inkomstenbelasting) eenvoudig kunnen controleren.

Gielis & Lenaers Accountants Belastingadviseurs is bij uitstek de deskundige die u kunt inschakelen om samen met u de administratie in te richten.