Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is.

Gielis & Lenaers Accountants Belastingadviseurs staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze website aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website aangeboden informatie.

Deze website bevat links naar websites van andere organisaties en instellingen. Gielis & Lenaers Accountants Belastingadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Gielis & Lenaers Accountants Belastingadviseurs.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.

Gielis & Lenaers Accountants Belastingadviseurs, Weert. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 12042152.