Advies

Bedrijfsoverdracht

De verkoop van een onderneming is geen handjeklap, maar meer een vergelijking van inschattingen en berekeningen. Er zijn waarderingsmethodes waarmee een redelijke prijs(range) valt te bepalen voor uw bedrijf in uw branche.

Daarnaast gelden nog andere factoren: een investeringsmaatschappij zal minder voor een bedrijf over hebben dan een strategische partner die aanmerkelijke synergievoordelen kan behalen. Prijsonderhandelingen zijn een vak apart waar veel bij komt kijken. Als emotioneel betrokkene bent u daarin vrij kwetsbaar; reden te meer om tijdig te zorgen voor professionele begeleiding.
De meeste ondernemers hebben onderhandelingservaring, sommigen kunnen voor hun gevoel 'alles' verkopen.

Toch is een professionele onderhandelaar hier doorgaans in het voordeel. Daar zijn meer redenen voor, waarvan we er enkele noemen:
•  Voor de professional is het terrein bekend; de ondernemer krijgt er doorgaans slechts één keer mee te maken. Daarom zijn de valkuilen en de beste handelswijze onvoldoende bekend;
•  Verkoop van een onderneming is veel complexer dan dat van een dienst of product. Vaak blijft men zelfs nog enige tijd bij de onderneming betrokken als manager, financier of mede-aansprakelijke. Dat maakt het lastiger te onderhandelen;
•  Emoties spelen een veel grotere rol; dat manoevreert u in een kwetsbare positie. De professional kan de klappen veel beter opvangen én uitdelen.

Gielis & Lenaers Accountants Belastingadviseurs is door haar ervaring een deskundige partner bij uw bedrijfsoverdracht.