Advies

Financieringen

Vaak ontstaat al bij de start van een onderneming de vraag hoe investeringen en werkkapitaal zijn te financieren. Ook bij uitbreiding van het bedrijf en bij overname is dit vraagstuk aan de orde.

Gielis & Lenaers Accountants Belastingadviseurs helpt u bij het berekenen van de financieringsbehoefte en het bepalen van een optimale financieringsstructuur.
Zonodig zijn we ook een professionele gesprekspartner in de onderhandelingen met banken of andere financiers.