Advies

Personeelsvraagstukken

Grote bedrijven beschikken dikwijls over een functionaris die zich bezig houdt met het personeelsmanagement. In midden- en kleinbedrijf is het personeelsmanagement veelal een deeltaak van de directeur, bedrijfsleider of boekhouder.

Gielis & Lenaers Accountants Belastingadviseurs biedt prima ondersteuning aan deze mensen en zij beschouwen dit vaak als een welkome en nuttige aanvulling.

Deze ondersteuning omvat o.a. de volgende diensten:

•  Werving en selectie;
•  Overlegvormen binnen de onderneming;
•  Arbeidsvoorwaarden;
•  Flexibilisering;
•  Beloning;
•  Conflicthandling;
•  Ontslagprocedures.