Diensten - Accountancy

Accountant Weert

Op basis van een gedegen administratie kunnen de periodieke cijfers en de jaarcijfers van een bedrijf worden opgesteld.

Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Deze bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting.

Bij sommige rechtsvormen is het verplicht de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Maar net als de administratie zijn ook de periodieke cijfers voor uzelf van groot belang. Ze bieden u overzicht en inzicht in de ontwikkelingen, zodat u op tijd beslissingen kunt nemen. Wat zijn de werkelijk gemaakte kosten? Stijgt de winst en blijven de kosten binnen de marges? Dit zijn vragen die met een goede administratie worden beantwoord.

Sommige instanties hechten veel waarde aan een door een onafhankelijke accountant opgestelde jaarrekening. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers of kredietverlenende instanties als banken.

De jaarrekening geeft inzicht in hoe een bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Gielis & Lenaers Accountants Belastingadviseurs kan de jaarrekening voor u samenstellen. De jaarrekening inclusief onze verklaring geeft dan een goede uitgangspositie, bijvoorbeeld bij de onderhandelingen over financieringen.

Een instrument dat bij veel ondernemingen onderbelicht blijft is een gedegen begroting. Ter concretisering van de doelstellingen is een begroting echter onontbeerlijk. Bovendien zult u merken dat u met behulp van een begroting beter bewust raakt van uw eigen onderneming en daar waar nodig tijdig kunt bijsturen.