top of page

Wat doen we? > Financiële Rapportages > Jaarrekening

Jaarrekening

Het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Een jaarrekening laat zien hoe uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Veel instanties, zoals leveranciers en kredietverleners, hechten waarde aan een jaarrekening. Sommige rechtsvormen zijn zelfs verplicht om jaarcijfers te overhandigen bij de Kamer van Koophandel. Gielis & Lenaers maakt een balans en een winst- en verliesrekening op. Samen met onze verklaring geeft dit jaaroverzicht u een goede uitgangspositie bij onderhandelingen over financieringen. 

Ik zou graag meer informatie willen over financiële rapportages / jaarrekeningen:

bottom of page